Contact us

No. 188, Le He Dong Road, Jiangdu District Economic Development Zone, Yangzhou, Jiangsu

©2018 Jiangsu Huajiang Technology Co., Ltd.       苏ICP备11020102号-1  

Hua Jiang fax

0514-86809182

Contact number

Company address

Warm congratulations on the success of Jiangsu Huajiang Technology Co., Ltd.

[Abstract]:
WarmcongratulationsonthesuccessofJiangsuHuajiangTechnologyCo.,Ltd.

Warm congratulations on the success of Jiangsu Huajiang Technology Co., Ltd.